Prawa Autorskie

NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

1. Niniejszy serwis jest portalem będącym wyszukiwarką odnośników (linków, hiperłączy) do materiałów multimedialnych udostępnianych w sieci Internet przez osoby trzecie, a tym samym na swoich serwerach Administrator strony nie przechowuje ani nie udostępnia do pobierania lub strumieniowania żadnych treści.

2. Chcąc dochować najwyższej staranności, Administrator monitoruje dostępne w Wyszukiwarce treści pod kątem ewentualnych naruszeń praw autorskich i innych praw osób trzecich, a w przypadku wykrycia treści dopuszczających się naruszenia tychże, zobowiązuje się podjąć niezwłocznie odpowiednie kroki, włącznie z usunięciem z wyników wyszukiwania (zablokowaniem) wskazanej treści.

3. Ponadto Administrator udostępnia mechanizm zgłaszania treści, które mogą naruszać prawa autorskie lub prawa osób trzecich. W przypadku wykrycia takiego naruszenia, należy skontaktować się używając zakładki kontaktu. Support team zobowiązuje się niezwłocznie zweryfikować zgłoszenie i podjąć odpowiednie kroki, włącznie z usunięciem z wyników wyszukiwania (zablokowaniem) wskazanej treści.

4. Mając jednak na uwadze, że w Wyszukiwarce indeksowane są linki do serwisów zewnętrznych, usunięcie ich z wyszukiwarki i zablokowanie wskazanej treści dla użytkowników Wyszukiwarki nie spowoduje ich zniknięcia z sieci. Aby do tego doprowadzić, proszę kontaktować się bezpośrednio z firmą, na której serwerze znajduje się dana treść.